Szoftvereink telepítése

Email Nyomtat PDF

Szoftvereink értékesítése licenszek formájában történik, azaz vevőink vásárláskor adott számú számítógépen való használatra vásárolják meg szoftvereinket. Mivel azt, hogy a vásárló hány számítógépre telepíti a szoftvert, nem tudjuk szabályozni (hiszen a hordozóként használt CD nem tudja megjegyezni, hányszor használták), ezért van szükség az aktivációs eljárásra. Így minden egyes jogosult használatról egységes nyilvántartást tudunk vezetni – amíg ebbe a szoftvert telepített számítógép nem kerül bele, a program használhatatlan marad, az aktivációs eljárást követően viszont bármikor használható a továbbiakban (feltéve, hogy nem időkorlátos verzióról van szó, ez esetben az aktiválás időpontjától számít a megadott időtartam).

A lemezeket a fentiekből következően akárhány számítógépre telepíthetik – ezt ha akarnánk se tudnánk megakadályozni. Viszont ezek a telepítések addig nem működnek, amíg nincsenek aktiválva. Mivel rendszerünk számolja, hányszor aktiválták a szoftvert, ha ez a szám eléri a megvásárolt licenszek számát, több érvényesítés nem lehetséges. Azaz, ha 3 db licenszet vásároltak, akkor az első három aktiváló számítógépen lesz a szoftver működőképes. Az, hogy az aktivált, használható példányokból egyszerre hány fut, nem lényeges.

Ha egy számítógépet újra kell telepíteni, a szoftver aktiváció is érvénytelenné válik, így újra kell aktiválni azt. Azonban ez újraaktivációnak számít, nem növeli a felhasznált licenszek számát, egy adott gépen tetszőleges alkalommal elvégezhető. Fontos tudni, hogy a program törlése a gépről nem szabadítja fel az elhasznált licenszet, tehát csak azon a gépen telepíthető újra, melyen eredetileg is aktiválva volt (természetesen, amennyiben nem volt még aktiválva a telepített példány, „büntetlenül” eltávolítható arról). Azt is jó tudni, hogy újraaktiváció csak akkor lehetséges, ha a hardver konfiguráció nem változott, ellenkező esetben már nem ugyanarról a számítógépről van szó, így az aktiváció érvénytelenné válik, a program nem indítható el. Ha ilyen helyzet áll elő, e-mailben vagy telefonon kell megkeresnie minket, és adunk plusz licenszet a használathoz.

 

Digitális feladatgyűjtemény - I. Világháború

Email Nyomtat PDF

Digitális feladatgyűjtemény – I. Világháború

A Stiefel Interactive legújabb fejlesztése az I. Világháború és előzményei, valamint a Szovjetunió létrejöttének eseményeit feldolgozó digitális feladatgyűjtemény. Remekül kiegészíti az I. Világháború és a két világháború közti időszakot feldolgozó digitális tananyagunkat, de anélkül is remek gyakorló és ellenőrző feladatokat találhatunk benne, mellyel az összefoglalás, egyes témakörök áttekintése, a megtanult információk elmélyítése élményszerűvé, a tanulás könnyebbé és hatékonyabbá válik.

Az alábbi témakörökben találhatunk feladatokat: Az első világháború előzményei, A világháború kezdetei, Forradalmak Oroszországban, A háború befejezése, Fegyverek és frontok, Magyarország a háborúban, A háborút lezáró békerendszer, Magyarország a háború után, Trianoni békediktátum.

 

Bővebben...
 

Digitális feladatgyűjtemény - újdonság a Stiefeltől

Email Nyomtat PDF

Digitális feladatgyűjtemény – II. világháború a Stiefeltől

A Stiefel Interactive legújabb fejlesztése a II. világháború és előzményei témaköreinek feladatos feldolgozása. Remekül kiegészíti a II. világháború és a két világháború közti időszakot feldolgozó digitális tananyagunkat, de anélkül is remek gyakorló és ellenőrző feladatokat találhatunk benne, mellyel az összefoglalás, egyes témakörök áttekintése, a megtanult információk elmélyítése élményszerűvé, a tanulás könnyebbé és hatékonyabbá válik.

 

Bővebben...
 

Földrajzi feladatlap szerkesztők

Email Nyomtat PDF

Magyarország földrajza – feladatlap szerkesztő

A programban összesen 12 oldalon, oldalanként 6 féle térképes feladatot találhatunk, amikből válogatva saját dolgozatot tudunk összeállítani, valamint lehetőség van egyéni, hosszabb kifejést igénylő feladatok megadására is. A feladatlap-szerkesztővel egyszerűen, könnyen, és profin összeállított feladatlapokat, dolgozatokat, vizsgákat készíthetünk el. ITT>>> online megvásárolható.

Hasonló felépítésű feladatlap szerkesztő CD-k készültek Európa földrajzához, az Eurázsián kívüli világ földrajzához és Ázsia földrajzához is. Ide kattintva meg is vásárolhatja ezeket!

 

Földrajzi digitális tananyagok - Ázsia földrajza

Email Nyomtat PDF

Ázsia földrajza

A különböző tematikájú térképek mindegyike nagyítható, belőlük kivágat készíthető, és a rajtuk lévő rétegek külön-külön kapcsolhatók az óra anyagának, illetve a felmerült kérdéseknek megfelelően.

A természet-földrajzi térképeken belül találhatunk térképeket Ázsia határairól és részeiről; domborzatáról és vízrajzáról; kialakulásáról és földszerkezetéről; éghajlatáról (monszuntérképpel); valamint természetes növényzetéről és talajairól.

A társadalom-földrajzi térképek az alábbi témákat ölelik fel: Országok, települések; Népesség, nyelvek és vallások; Bányászat, ipar; Mezőgazdaság; és Közlekedés, idegenforgalom.

A természet-földrajzi és társadalom-földrajzi tematikájú térképek mellett nagyobb felbontású térképek foglalkoznak Nyugat- és Dél-Ázsia országaival, valamint Kína, Korea, Japán és Mongólia területével.

A tananyagot ITT>>> online is megvásárolhatja.

 

Földrajzi digitális tananyagok - Eurázsián kívüli kontinensek fölrajza

Email Nyomtat PDF

Eurázsián kívüli kontinensek földrajza

A különböző tematikájú térképek mindegyike nagyítható, belőlük kivágat készíthető, és a rajtuk lévő rétegek külön-külön kapcsolhatók az óra anyagának, illetve a felmerült kérdéseknek megfelelően. Az Eurázsián kívüli kontinensek földrajza külön térképeken foglakozik Afrika, Ausztrália, Észak-és Közép-Amerika, Dél-Amerika és a Sarkvidékek földrajzával. Emellett ábrázolja az időzónákat is.

Minden földrészen belül egy természet-földrajzi és egy társadalom-földrajzi tematikus térképpel találkozunk.

A digitális tananyag, melyet interaktív táblával együtt használva magyarázatokkal, és különböző jelekkel láthatunk még el a tananyagnak megfelelően ITT>>> online is megvásárolható!

 

Földrajzi digitális tananyagok - Bolygónk Földrajza

Email Nyomtat PDF

Bolygónk földrajza

A különböző tematikájú térképek mindegyike nagyítható, belőlük kivágat készíthető, és a rajtuk lévő rétegek külön-külön kapcsolhatók az óra anyagának, illetve a felmerült kérdéseknek megfelelően.

A természetföldrajzi térképeken belül választhatunk a Föld domborzati térképe, éghajlati térkép (évi átlaghőmérséklet és évi csapadékmennyiség, valamint a globális felmelegedés ábrázolása), a földrajzi övezetesség, természetes növényzet, talajok és a szerkezeti morfológia témájú térképek között. Bármelyik térkép a vaktérképből kiindulva látható el külön-külön, vagy egyszerre akár az összes réteggel, így a tanár maga döntheti el, hogy mennyi információt szeretne a diákok elé tárni. Interaktív táblával együtt használva a térképekre feliratok, magyarázatok is kerülhetnek. Digitális Térképjelek Képgalériánk segítségével saját magunk állíthatunk össze jelekkel ellátott térképeket.

A Gazdaság- és társadalom-földrajzi térképek 3 nagy témát ölelnek fel: a Föld politikai térképe; Gazdaság, közlekedés ( ezen belül: szövetségi rendszerek, az országok fejlettségi szintjei), és Nyelvek és vallások (nyelvek, rasszok és vallások).

Bolygónk földrajza című interaktív tananyagunkat még további térképekkel és információkkal láttuk el: A világ zászlói, időzónák, és népesség témában.

Bolygónk Földrajza című digitális tananyagunk ITT>>> online is megvásárolható.

 

Digitális földrajzi atlasz a Stiefeltől

Email Nyomtat PDF

A Földrajzi atlasz CD (digitális tananyag) tartalmazza a teljes általános iskolai térképanyagot kivetíthető, kicsinyíthető-nagyítható formában. 99 domborzati, közigazgatási és tematikus térkép, amelyek a középiskolai oktatásban is használhatóak.

A Digitális Földrajzi Atlasz ITT>>> online is megvásárolható!

 

Földrajzi digitális tananyagok - Európa földrajza

Email Nyomtat PDF

Európa földrajza

A különböző tematikájú térképek mindegyike nagyítható, belőlük kivágat készíthető, és a rajtuk lévő rétegek külön-külön kapcsolhatók az óra anyagának, illetve a felmerült kérdéseknek megfelelően. Minden térkép gyakorlatilag egy vaktérképből kiindulva rétegezhető szabadon, az aktuális témának megfelelően. Interaktív táblával és Stiefel digitális képgaléria térképjeleivel együtt használva feladatokat is készíthetünk a térképekkel, vagy feliratokkal, magyarázatokkal láthatjuk el az órán elhangzottaknak megfelelően.

Domborzat

Országok

Éghajlat

Találhatunk még térképeket az ipari területekről, mezőgazdaságról, népességről, beszélt nyelvekről, a természetes növényzetről és végül az Európai Unióról.

A digitális tananyag, mely akár interaktív tábla nélkül is kiválóan használható ITT>>> megvásárolható!

 

Földrajzi digitális tananyagok - Magyaroszág földrajza

Email Nyomtat PDF

Magyarország földrajza

A különböző tematikájú térképek mindegyike nagyítható, belőlük kivágat készíthető, és a rajtuk lévő rétegek külön-külön kapcsolhatók az óra anyagának, illetve a felmerült kérdéseknek megfelelően.

Természetföldrajzi térképek: A természetföldrajzi térképek 5 kategóriába sorolhatók, úgy mint:

 • Magyarország határai, részei
 • Domborzat, vízrajz
 • Földszerkezet
 • Éghajlat
 • Természetes növényzet és talajok


A  gazdaság- és társadalomföldrajzi térképek 6 témát ölelnek fel:
 • Közigazgatás
 • Településhálózat
 • Népesség
 • Bányászat, ipar
 • Mezőgazdaság
 • Közlekedés, idegenforgalom


A Tananyagot a településtípusok ábrája és vaktérképek egészítik ki.

 

 

 

A Feladatok a Római Birodalomhoz c CD-nk leírása

Email Nyomtat

Topográfiai ismeretek

Talán nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a topográfiai ismereteknek, az egyes történelmi események térben való elhelyezésének milyen meghatározó jelentősége van a történelem oktatásában. A térbeli tájékozódáshoz és még inkább az "értő térképolvasáshoz" kapcsolódó készségek kialakítása azonban messze túlmutat a történelem tantárgy keretein. Elegendő csupán napjaink digitális világához kapcsolódó vizuális jelrendszerekre, vagy az „ikonisztikus” megjelenési formák hétköznapi térnyerésére gondolni.

A történelmi folyamatok megértésén, megfelelő kontextusba helyezésén túl a térképhasználat egyértelműen e vizuális jelrendszer dekódolásához, értelmezéséhez, összefüggések felismeréséhez és az önálló ismeretszerzéshez nyújt segítséget.
Az elsősorban – de korántsem kizárólagosan – topográfiai ismeretekhez kapcsolódó digitális tananyagainkat igyekszünk a fenti célokhoz igazodva összeállítani.

Feladatszerkesztő CD

A CD indítása után a feladatszerkesztő két részre oszlik

Feladatszerkesztő

 1. A képernyő bal oldalegy üres fehér lapot találunk, erre a lapra tudjuk elhelyezni a kiválasztott feladatokat, itt fog megjelenni az összeállított feladatlapunk.
 2. A képernyő jobb oldalán jelennek meg azok a feladatszelvények, amelyek közül választhatunk a feladatlap összeállításakor, továbbá ezen a részen találjuk az alkalmazás vezérlőelemeit, menüpontjait.
Bővebben...
 

Digitális iskolai atlaszok

Email Nyomtat PDF

Az interaktív táblákhoz készített (de vetítõvásznon is használható) digitális iskolai atlaszok feldolgozzák a teljes általános iskolai történelem és földrajz tananyagot. Részletességük és jó nagyíthatóságuk miatt középiskolában is jól használhatók. Összességében többszáz térképet tartalmaznak - köztük domborzati, közigazgatási és tematikus térképeket is.

 

Tökéletes kiegészítői a Stiefel nyomtatott iskolai atlaszainak, de természetesen más kiadó atlaszaival is használhatók. Interaktív táblán jól kiegészíthetjük vele a táblaszoftverek földrajzi anyagának hiányosságait.

Digitális atlaszainkat itt találja meg.

 

A Stiefel digitális tananyagai

Email Nyomtat PDF

A Stiefel digitális tananyagai nem teszik feleslegessé a tanárt, nem változtatják kattogtató robottá, nem írják elő neki, hogyan tanítson – hanem rugalmasan alkalmazkodnak az egyes tantervekhez, tanítási stílusokhoz illetve a használt tankönyvcsaládhoz. Önnek nem kell új szoftver kezelését megtanulnia, ha tankönyvet vált! Nem a száraz ismeretanyag sulykolása, hanem a készségek fejlesztése, a kompetencia kialakítása a célja – így mélyebb, használhatóbb tudást kínál. Válogasson földrajzi, történelmi, alsó tagozatos CD-inkből!

A Stiefel digitális tananyagokat kiváló grafikai minőségű alapanyagokból állítjuk elő gyakorló tanárok segítségével. Ezért kezelésük egyszerű, számítástechnikai alapképzettség nélkül is elsajátítható, nem tartalmaz fölösleges, bonyolult menüket. A diákok figyelmét pedig hosszú ideig leköti.

Interaktív táblához ideális, de jól használható hagyományos, projektor+vetítővászon felszereltségű termekben is.

Az alábbi oldalon tud kedvére böngészni különböző tananyagaink között >>

Ha tananyagaink demó-verziója érdekli, azokat itt találja meg. >>

 

Képgaléria CD-k

Email Nyomtat PDF

Az interaktív táblák lehetőségei jelentősen kibővülnek a Stiefel hatalmas képarchívumából összeállított jogtiszta, legálisan használható képgyűjteményekkel.

Gyerekekhez szóló, kiváló rajzolók által megrajzolt grafikák, hiteles illusztrációk, amelyek bármelyik interaktív tábla saját szoftverével használhatók. Ne kockáztasson! A bizonytalan forrásból származó képek jogtalan használata a szerzői jogi törvény alapján akár 3 év börtönnel is büntethető! Használja a Stiefel galéria CD-k képeit! >>
 

Feladatszerkesztő CD-k

Email Nyomtat PDF
Nincs megelégedve a munkafüzetek színvonalával? Szeretne gyorsan összeállítani egy profi feladatlapot? Jó lenne, ha akár A-B-C-D csoport is lehetne dolgozatíráskor?
Nem gond többé a Stiefel feladatszerkesztőjével! Alig 1 perc alatt összeállíthat egy négykérdéses feladatlapot, profi térképekkel és grafikákkal, amit aztán akár színesben is kinyomtathat!
Folyamatos bővülő témák és feladatválaszték itt érhető el. >>
 

Oktató CD-k

Email Nyomtat PDF

A Stiefel Eurocart évtizedek óta a minőségi falitérkép és oktatótabló szinonimája. Most ezekből a kiváló alapokból készítettünk digitális oktatóanyagokat, tanári segédleteket.

Digitális tananyagaink kitűnően alkalmasak interaktív táblán való használathoz, de tábla nélkül, vászonra vetítve is megállják a helyüket.

Válasszon földrajzi, történelmi, alsó tagozatos, biológia, matematika és egyéb tárgyakhoz készült CD-inkből itt! >>

 

Hogyan válasszak táblát?


Iratkozzon fel hírlevelünkre, és időről időre értesülhet az interaktív világ aktualitásairól és akcióinkról, újdonságainkról!
Név:*
E-mail:*
intézmény:
OM kód:
Hány interaktív táblájuk van?:
Interaktív táblák típusa:

QOMO HiteVision
Ön itt van: Főoldal Digitális tananyagok

Elérhetőségeink

Stiefel Eurocart Kft. |  1155 Budapest, Kolozsvár u. 13., +36 (1) 451-20-16